schoolschrijver

Peter is uitgenodigd om Schoolschrijver te worden

In het kort komt het erop neer dat hij een half jaar lang aan een school verbonden is als schrijver.
Elke week komt hij in drie groepen met de kinderen schrijven, voorlezen en vertellen over zijn boeken. Daarnaast geeft hij een workshop voor de leerkrachten en houdt een voordracht voor de ouders. Ook komt hij een uurtje in de andere groepen vertellen, voorlezen, en muziek maken… Het initiatief is enkele jaren geleden in Amsterdam ontstaan en wordt nu uitgerold naar de provincies. Noord-Brabant doet met minstens zeven auteurs mee.

Peter is per 25 januari verbonden aan basisschool De Muldershof in Beek en Donk.

 

 

Het was groot feest bij de opening en de kinderen hebben samen met hem gezongen en geluisterd naar zijn boeiende verhalen. Klik op onderstaande link voor een impressie van deze feestelijke opening.


fotoalbum 

Dit traject is een interventie voor basisscholen die met deze aanpak een taalachterstand van leerlingen willen wegwerken. Ze gaan schoolbreed aan het werk om lezen, schrijven en taal duurzaam te verbeteren. Het intensieve traject sluit aan bij kerndoelen en kan als vervanging van reguliere taallessen dienen.

Het intensieve traject bestaat uit drie hoofdlijnen:

  • De Schoolschrijver in de klas – De Schoolschrijver werkt klassikaal samen met alle kinderen van 3 groepen;
  • De Academie – Het schoolteam krijgt tijdens een studiedag een workshop vol praktische tips om zelf creatieve taallessen te geven door hun eigen Schoolschrijver;
  • De Oudersalon – De Schoolschrijver vertelt op een ouderavond meer over het traject.meer info : www.deschoolschrijver.nl