Ontmaskerd !

Boekenserie:
Uitgeverij:
Uitgavejaar: 2003
ISBN: 90.437.0189.0

Op basisschool De Wichelroede in Udenhout hebben ze vreemde dingen meegemaakt. Leerkrachten en leerlingen hadden vaak onverklaarbare hoofdpijn. Maar op een dag kwam er een vreemde oude man: een wichelroedeloper. Hij beweerde te kunnen helpen.

Peter vervloed heeft rond deze ware gebeurtenis een spannend verhaal geschreven.

Ruzie:

De middag begint gewoon.
Nadat juf Monique voorgelezen heeft, moeten de kinderen van groep zes hun taalboek pakken. De juf schrijft krassend met haar krijtje op het bord: zijn reet op de fiets. “Zo, dat staat er,” zegt ze, terwijl ze de kinderen aankijkt. ” In welke tijd staat deze zin?”
Groep zes schatert het uit. Willem valt van pret weer eens van zijn stoeltje. Blozend ontdekt de juf haar vergissing. Vlug veegt ze de zin uit.
” Zij reed op de fiets,” zegt ze met nadruk op elke woord. ” Zij reed op de fiets. Welke tijd is dat?”
Christian steekt zijn vinger op. De juf wijst naar hem. ” Zeg het maar.”
” Verleden tijd,”antwoordt Christian.” Deed u dat expres, juf?”
” Natuurlijk,” antwoordt de juf. ” Al is bordschrijven niet mijn sterkste kant. Dat weten jullie.”
Grinnikend knikt Christian. Juf Monique maakt vaak fouten op het bord, maar niet altijd zulke leuke.
De taalles verloopt gezellig tot ze bij een invullesje komen.
” Jullie krijgen vijf minuten om dat lesje voor te bereiden,” zegt juf Monique. ” Daarna mag je het in je maken. Je hoeft alleen het in te vullen woord in je schrift te schrijven.”
Bij dat lesje begint de ellende. Het gaat over het werk in een bejaardentehuis. Martijn stoot Christian aan, tikt met zijn wijsvinger op een plaatje van een knikkebollende oude man en fluistert: ” Jouw vader zit al in het bejaardentehuis bij de andere opa’s en oma’s, zie ik.”