Leesniveau ?

349dd04e-48a4-45d6-89fa-dcaa3b7f261e_left-boxDe vorderingen die je kind maakt bij zijn technische leesvaardigheid zijn meetbaar. Ook is te meten hoe moeilijk een tekst is. Zowel de ontwikkeling van je kind als de moeilijkheidsgraad van een tekst wordt weergegeven in een AVI-niveau.

Wat is AVI?

AVI is het systeem waarmee je kunt meten hoe de technische leesontwikkeling van je kind verloopt. Om te weten welk AVI-niveau je kind heeft bereikt, wordt hij jaarlijks getoetst. Dit gebeurt klassikaal, met de Citotoetsen Leestempo en Leestechniek, of individueel met de speciale AVI-toets. Met de AVI-aanduiding op boeken kun je de juiste boeken kiezen voor je kind. Zo kan je kind de boeken kiezen die op zijn of haar niveau zijn afgestemd.

NB: AVI-aanduidingen zijn bedoeld als hulpmiddel. Het belangrijkste criterium blijft de interesse van een kind. Als je kind een boek leuk vindt, mag dat best iets boven zijn of haar AVI-niveau liggen.

AVI-niveaus

Het AVI-systeem bestaat uit 12 niveaus. Ieder niveau bestaat uit een cijfer en een letter. De letters M en E betekenen M = Midden of Medio, E = eind. De cijfers geven de jaargroep weer. AVI-niveau M3 is het niveau dat een kind gemiddeld midden groep 3 bereikt. AVI E3 is het niveau dat een kind gemiddeld aan het eind van jaargroep 3 bereikt. Et cetera.

Er zijn 2 niveaus met een afwijkende aanduiding: AVI Start, dat vooraf gaat aan AVI-M3, is voor de beginnende lezertjes. AVI Plus is het hoogste niveau dat je kind kan bereiken in het AVI-systeem, en wordt gemiddeld in groep 8 behaald. Als je kind alle niveaus beheerst, kan hij de teksten van het middelbaar onderwijs lezen en begrijpen.

Dyslexie

Steeds meer kinderen blijken dyslectisch te zijn. Speciaal voor hen is de serie Zoeklicht Dyslexie. Voor sommige kinderen is het lezen van een boek heel inspannend. Lezen is dan een struikelblok, terwijl genieten van boeken juist zo’n goede stimulans is om het lezen te oefenen. Met de boeken van Zwijsen in de serie Zoeklicht Dyslexie ervaren kinderen weer hoe leuk lezen kan zijn.

In deze boeken krijgen kinderen dankzij de speciale vormgeving extra ondersteuning tijdens het lezen. Er is een lettertype gebruikt dat speciaal voor dyslectici is ontwikkeld: het Zwijsen Dyslexie Font. De pagina’s zijn overzichtelijk ingedeeld en de illustraties helpen om het verhaal goed te kunnen volgen. Ook Peter heeft verschillende boeken in de zoeklichtserie geschreven.

– Het taalgebruik is eenvoudig, maar de verhalen zijn beslist niet kinderachtig.
– Het lettertype is speciaal ontwikkeld voor dyslectici.
– Met uitklappagina’s, waarop extra aandacht wordt besteed aan moeilijke woorden.
– Korte, toegankelijke hoofdstukken.
– Korte zinnen.
– Iedere zin begint op een nieuwe regel.
– Belangrijke woorden springen eruit.
– Veel plaatjes die het verhaal ondersteunen.
– Zoeklicht Dyslexie leesboeken zijn er voor kinderen in de middenbouw (7-9) en in de bovenbouw (9-12), op AVI-niveau E3 t/m E6.

 

287602363287602381287602553