De gouden vissen

Boekenserie:
Uitgavejaar: 1998
ISBN: 9038412363

Koning Tijger vindt dat hij geen echte koning is, want een echte koning is rijk. Koning Tijger is straatarm.

Hij heeft geen goud en geen geld. Zijn troon is zo oud en versleten dat hij er doorheen zakt.

De vogel Garuda heeft gezien dat er in het land van de bergreuzen een meer ligt, waar gouden vissen zwemmen.

Ze veranderen in echt goud als je ze vangt.

‘Ik moet die gouden vissen hebben,’ gromt koning Tijger. ‘Wie wil ze vangen?’

Geen enkel dier durft naar het land van de bergreuzen te gaan.

Niemand?

En Kantjil het dwerghertje dan?