Schoolbezoek

1 juli 2022, heb ik verteld, liedjes gezongen en vragen beantwoord in groep 5 van basisschool De Wichelroede. in Udenhout. Het was gezellig. Ook Annie MG schmidt moest soms hartelijk lachen.